Liên hệ

Vị trí trên google map

KCN Lai Cách – TT Lai Cách – Cẩm Giàng – Hải Dương
(Đối diện với cổng khu công nghiệp Đại An – Hải Dương)